Kære Investor

Hvis du har investeret i Hellerup Finans eller ønsker at blive støttemedlem, vil vi gerne høre nærmere


Lukket for tilmelding

Det er nu lukket for tilmelding. Hvis du tilmelder dig vil du blive kontaktet hvis der igen bliver åbnet for tilmelding.

Indmeldelsesgebyr og medlemskontingent

Aktive medlemmer:

Ved indmeldelse i Foreningen Hellerup Finans Investor betaler aktive medlemmer et engangsbeløb på 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr.

På en ekstraordinær generalforsamling i juni 2018 har generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 4.2 besluttet at fastsætte et kontingent for 2018 på 0,5 % af investors foretagne investering i Hellerup Finans koncernen. Det er endvidere besluttet, at medlemmer der optages i foreningen efter udgangen af 2018 er forpligtet til udover indmeldelsesgebyret mindst at indbetale et tilsvarende kontingent. Kontingentet beregnes af kursværdien på købstidspunktet af samtlige investeringer, som investor har foretaget i Hellerup Finans Holding A/S (det nuværende YVC A/S). Dvs at investeringer foretaget i fx Venere Invest, Lyngby Boldklub, Cembrane m.fl. skal der ikke betales kontingent af.

Støttemedlemmer:

De som ønsker at støtte op om foreningens formål kan tilmelde sig foreningen som støttemedlemmer. Et støttemedlemsskab koster 1.000,- kr.

Som støttemedlem bidrager du med at støtte op om foreningen økonomisk og dermed om foreningens formål. Du vil alene modtage orienteringer om aktiviteter i foreningen en gang i kvartalet. Du kan som støttemedlem ikke deltage i eventuelle søgsmål ligesom du ikke får adgang til log-ind.