Om FORENINGEN HELLERUP FINANS INVESTOR

 

Foreningens kontaktoplysninger:

Foreningen Hellerup Finans Investor

CVR nr. 39657031

Messinavej 22, 5., 1

2300 København S

Mail: info@hfinvestor.dk

Tlf. +45 31 34 04 23

 

Foreningens bankoplysning:

Arbejdernes Landsbank

Reg.nr. 5331   Kontonr. 0250471

 

Foreningens bestyrelse:

Kim Nielsen, formand

Bjarne H. Olsen

Morten Poulsen

Jan Jepsen

Gustav Strøbech

 

Foreningens formål:

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af investorer i Hellerup Finans-koncernen i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der

  1. i) direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab, eller
  2. ii) direkte eller indirekte måtte have medvirket til, eller draget fordel af dispositioner, der direkte eller indirekte vedrører investorerne i Hellerup Finans koncernen.

Hellerup Finans-koncernen omfatter ethvert selskab, forening eller lignende.

Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, optræde som grupperepræsentant for investorer i Hellerup Finans-koncernen i forbindelse med gruppesøgsmål.

 

Foreningens vedtægter:

Du kan læse foreningens vedtægter HER. Foreningen Hellerup Finans Investor vedtægter

 

Foreningens ansvar

Foreningen Hellerup Finans Investor ønsker at få undersøgt mulighederne for at få gennemført en eller flere erstatningssager mod relevante ledelsesmedlemmer, revisorer eller andre med henblik på, at investorerne får dækket en del af deres tab i forbindelse med investeringerne.

Foreningen Hellerup Finans Investor vil i samarbejde med foreningens juridiske rådgivere varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af investorer i Hellerup Finans koncernen i forhold til enhver fysisk eller juridisk person, der direkte eller indirekte måtte have påført foreningens medlemmer tab.

Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, optræde som grupperepræsentant for investorer i Hellerup Finans koncernen i forbindelse med gruppesøgsmål, ansøgning om fri proces og lignende.

Indmeldelsesgebyret og kontingent vil gå til at forberede en eller flere erstatningssager, til juridisk bistand, til ansøgning om fri proces og til allerede afholdte omkostninger. Foreningen vil ansøge om fri proces og retshjælpsdækning for at kunne dække de egentlige eventuelle retssagsomkostninger. Alternativt vil foreningen til den tid vurdere, om den har økonomi til at dække omkostningerne ud af allerede betalte kontingenter, eller om det vil være nødvendigt med yderligere kontingenter fra de medlemmer, som ønsker at fortsætte.

Opgaven for Foreningen Hellerup Finans Investor omfatter således praktisk håndtering og orientering om undersøgelserne og førelse af eventuelle retssager til dens medlemmer, herunder udarbejdelse af fyldestgørende ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen eller lignende, løbende orientering om sagens udvikling med videre.

Foreningen Hellerup Finans investor forventer at kunne få gennemført en eller flere erstatningssager med begrænset økonomiske forpligtelser eller omkostninger for Foreningen Hellerup Finans Investor og de medlemmer, som foreningen repræsenterer. Såfremt dette mod forventning ikke bliver tilfældet, kan der ikke rettes krav mod Foreningen Hellerup Finans Investor eller dens rådgivere for manglende opfyldelse af aftalen.

Såfremt der ikke opnås fri proces eller lignende, vil Foreningen Hellerup Finans Investor stille materiale til medlemmernes rådighed med henblik på, at de selv kan gennemføre en erstatningssag for egen regning.